Go to Top

เคมีภัณฑ์กัดตะกรัน ตะไคร่ เมือก

ชื่อผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ
DE-Z-CRETE เคมีขจัดตะกรัน หินปูน ชนิดพิเศษ มีสารป้องกันการกัดกร่อนผิวโลหะ จึงให้ความคุ้มครองกับโลหะ เช่น เหล็ก ทองแดง เหมาะสำหรับล้างตะกรันของคอนเดนเซอร์ คูลลิ่งทาวเวอร์ และบอยเลอร์และฮีทเอ็กเชนเยอร์ เป็นต้น
DESCAL-P เคมีขจัดตะกรัน หินปูน ชนิดพิเศษ ถูกออกแบบสำหรับผู้ใช้ที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นมารบกวนเวลาทำการล้าง
CT-22 เป็นผงขจัดตะกรัน ทำจากสารสังเคราะห์ เหมาะสำหรับโลหะที่มีความละเอียดอ่อนต่อปฏิกิริยาของกรดทั่วไป ปลอดภัยกับโลหะหลายๆ ประเภท เช่น ทองแดง, สแตนเลส, อลูมิเนียม, สังกะสี เป็นต้น