Go to Top

เคมีภัณฑ์งานสี

เตรียมผิวก่อนการพ่นสี

ชื่อผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ
RECONDET เคมีภัณฑ์กัดสนิม ล้างน้ำมันและเหล็กฟอสเฟต ช่วยให้สีเกาะติดผิวเหล็กได้ดี เหมาะสำหรับขบวนการพ่นสีต่อไป
RINSE-1 เคมีปรับผิวฟอสเฟตเกาะผิวเหล็กได้ดี และป้องกันไม่ให้คราบเหลืองเกาะบนผิวเหล็กอีก ทำให้สีติดดี

งานสี

ชื่อผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ
CR-707 ใช้ลอกสีทุกประเถท เป็นสายละลายใช้จุ่ม มีของเหลวปกคลุมน้ำยาป้องกันการระเหย
DIP-STRIP ใช้ลอกสีน้ำมันประเถทหลายชั้น เช่น แฮงเกอร์ ที่ห้องชิ้นงาน ในตู้พ่นสีโดยเฉพาะ เพราะราคาถูก
SABISOL K-11 โซเว้นท์ใช้ลอกสีที่ไม่หนามาก กลิ่นน้อย

สเปรย์บู้ทห้องพ่นสี

ชื่อผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ
PC-01 ฟิล์มสีน้ำเงิน ใช้ทาผนังห้องพ่นสีสเปรย์บู้ท ใช้จับสีน้ำมัน ลอกออกง่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควรใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ช่วย
PC-02 ฟิล์มสีแดง เพิ่มเนื้อกาวเข้าไปใน PC-01 ทำให้เกาะผิวโลหะด้วย ไม่ต้องใช้กระดาษช่วย
BINDER X-2 เคมีภัณฑ์ที่เติมลงไปในบ่อน้ำที่ใช้ดักสีเวลาพ่นสีน้ำมัน เพื่อทำลายการยึดเกาะของสีป้องกันไม่ให้สีไปจับตามอุปกรณ์ต่างๆ เช่น มอเตอร์ ปั๊มน้ำ ตะแกรง ทำให้อายุการใช้งานของมอเตอร์นานขึ้น นอกจากนี้ ยังทำให้ตกตะกอนในบ่อดักลอยตัว จึงง่ายต่อการดักหรือตักตะกอนออก ทำให้บ่อไม่เน่าเหม็น และ สะอาดตลอดเวลา
LOX-702 น้ำมันสังเคราะห์ ใช้กับโซ่เข้าเตาอบไม่มีเขม่า เหมาะกับเตาอบสี รับงานหนักได้