Go to Top

เคมีภัณฑ์บำบัดน้ำดี

บอยเลอร์

ชื่อผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ
BOILKEEN-01 ป้องกันตะกรัน สนิม ในบอยเลอร์และคอนเดนเสท
BOILKEEN-05 ใช้ล้างตะกรัน สนิม ในบอยเลอร์ โดยไม่หยุดระบบ

คูลลิ่งทาวเวอร์

ชื่อผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ
CT-23 เคมีล้างตะกรันใน cooling โดยไม่หยุดระบบ ประหยัดมาก ใช้ก่อนล้างใหญ่ด้วย DE-Z-CRETE ช่วยให้ล้างง่าย เร็ว และประหยัด
KOOLTREAT-08 เคมีภัณฑ์ช่วยป้องกันตะกรันและสนิมในหอผึ่งน้ำ (Cooling tower)

ตะไคร่

ชื่อผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ
AI-467 เคมีทำความสะอาดและล้างเมืองของรา ฟันใจ ภายในระบบคอนเดนเซอร์โดยไม่หยุดระบบ
AI-469 เคมีภัณฑ์ป้องกันและฆ่าจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดตะไคร่ในระบบ
AIX เม็ดยาฆ่าตะไคร่และฟันใจในหอผึ่งน้ำ ใช้เติม (shock) เพื่อฆ่าให้ตะไคร่และฟันที่ดื้อ