Go to Top

เคมีภัณฑ์บำบัดน้ำเสีย

ชื่อผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ
AF-110 เคมีลดฟองในบ่อน้ำเสีย
BIG-C สารเคมีปรับสมดุลน้ำเสียโดยเฉพาะ น้ำที่มีโลหะ เช่น ทองแดง, สังกะสี, เหล็ก, นิกเกิ้ล, โครเมี่ยม เหมาะสำหรับโรงชุบ ก่อนปล่อยลงสู่สาธารณะ
BIG-D จุลินทรีย์ย่อยหรือกินแบคทีเรียที่ก่อปัญหาเรื่องกลิ่นในน้ำเสีย
BIG-P สารดูดซับกลิ่นในน้ำเสีย เช่น ไนโตรเจน แก๊สไข่เน่า ซัลเพอร์ไดออกไซด์ แอมโมเนีย เป็นต้น ไม่มีผลต่อจุลินทรีย์ ใดๆ ทั้งสิ้น
SPEED ZYM-P ผงจุลินทรีย์พร้อมเอ็มไซม์ ชนิดแอโรบิคบาซีลัส ต้องการออกซิเจน เพื่อเพิ่มปริมาณในการย่อยของเสียในบ่อบำบัดน้ำเสีย
SDA ผงดูดซับน้ำมันและทำความสะอาดใช้ดูดซับน้ำมันเครื่อง น้ำมันเตา โซลเว้นท์ ที่เลอะหกพื้นโรงงานบริเวณเคลื่องกลึง เครื่องไฮโดรลิค บริเวณขนถ่ายน้ำมันหรือเติมน้ำมัน