Go to Top

เคมีภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกในโรงงานอุตสาหกรรม

TSM-images 2016-02-08 at 2.18.43 PM

MOLD CLENER

ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด
หน่วยบรรจุ
ขนาดบรรจุ
PLASLEASE 51 ระหายเร็วปลานกลาง ไร้คราบ 1 ขวด กล่อง 1 โหล
PLASLEASE 52 ล้างคราบน้ำมันจากชิ้นงานพลาสติกโดยเฉพาะ 1 ขวด กล่อง 1 โหล
PLASLEASE 53 สำหรับล้างคราบเรซิน PUR, POM, PA 1 ขวด กล่อง 1 โหล
PLASLEASE 54 สำหรับล้างคราบสกปรกที่หนา ฉีดแล้วเช็ดได้ทันที 1 ขวด กล่อง 1 โหล
PLASLEASE 55 ระเหยเร็วมาก ไร้คราบ 1 ขวด กล่อง 1 โหล
PLASLEASE 57/2 ล้างคราบเรซิน กลิ่นมะนาวผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 1 ขวด กล่อง 1 โหล

MOLD PROTECTOR

ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด
หน่วยบรรจุ
ขนาดบรรจุ
PLASLEASE 24 ฟิล์มสีเขียว ล้างออกง่าย คุณภาพสูง 1 ขวด กล่อง 1 โหล
PLASLEASE 25 4 IN 1 ทำความสะอาด ไล่ความชื้น หล่อลื่น ป้องกันสนิมชั่วคราว 1 ขวด กล่อง 1 โหล
PLASLEASE 26 ฟิล์มสีขาวล้างออกง่าย คุณภาพสูง 1 ขวด กล่อง 1 โหล
PLASLEASE 27 ฟิล์มสีแดง ใช้ป้องกันสนิมแม่พิมพ์ 1 ขวด กล่อง 1 โหล
PLASLEASE 28 ฟิล์มสีฟ้า-น้ำเงิน ใช้ป้องกันสนิมชั่วคราว ราคาประหยัด 1 ขวด กล่อง 1 โหล
PLASLEASE 28C ฟิล์มใสสีขุ่น ป้องกันสนิมชั่วคราว ราคาประหยัด 1 ขวด กล่อง 1 โหล
PLASLEASE 28CW ฟิล์มสีขาว ป้องกันสนิมชั่วคราว ราคาประหยัด 1 ขวด กล่อง 1 โหล
PLASLEASE 30 ฟิล์มป้องกันสนิมสีเขียว ราคาประหยัด 1 ขวด กล่อง 1 โหล
PLASLEASE 30P2 ฟิล์มเรซิ่นป้องกันสนิมสีเขียว ล้างออกง่ายด้วยสารละลาย 1 ขวด กล่อง 1 โหล
PLASLEASE 31 สเปรย์รักษาไมล์ที่ใช้กับที่ใส่สารฟายรีทาดแด้นท์ PVC หรือ พลาสติก 1 ขวด กล่อง 1 โหล
PLASLEASE 33 สเปรย์หัวเชื้อป้องกันสนิมใส ล้างออกง่ายด้วยสารละลาย 1 ขวด กล่อง 1 โหล

MOLD RELEASE

ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด
หน่วยบรรจุ
ขนาดบรรจุ
PLASLEASE 01 สเปรย์ช่วยถอดแบบพิมพ์สีติด ฟู้ดเกรด 1 ขวด กล่อง 1 โหล
PLASLEASE 04 สเปรย์ช่วยถอดแบบไม่มีซิลิโคน พิมพ์สีติด 1 ขวด กล่อง 1 โหล
PLASLEASE 06 สเปรย์ช่วยถอดแบบซิลิโคน พิมพ์สีไม่ติด 1 ขวด กล่อง 1 โหล
PLASLEASE 07 สเปรย์ช่วยถอดแบบซิลิโคน พิมพ์สีติด 1 ขวด กล่อง 1 โหล
PLASLEASE 1000 สเปรย์ถอดแบบมีรามีน, พีซี, อตริค, ซิงค์, อลูมิเนียม 1 ขวด กล่อง 1 โหล

LUBRICANT

ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด
หน่วยบรรจุ
ขนาดบรรจุ
PLASLEASE 61 สเปรย์ใช้หล่อลื่น Guide, Slide และ Pin ชนิดน้ำมัน
ทนแรงกด, เฉือนสูง ทนอุณหภูมิ 150 C ขึ้นไป
1 ขวด กล่อง 1 โหล
PLASLEASE 61S สเปรย์ใช้ฉีด Pin โดยเฉพาะ ไม่เกิดปัญหากับชิ้นงานพลาสติก
ไม่มีคราบดำ ไม่เลอะ
1 ขวด กล่อง 1 โหล
PLASLEASE 62 สเปรย์ใช้หล่อลื่น Guide, Slide และ Pin ชนิดจารบี ทนแรงกด, เฉือนสูง
ทนอุณหภูมิ 150 C ขึ้นไป
1 ขวด กล่อง 1 โหล

ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ

ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด
หน่วยบรรจุ
ขนาดบรรจุ
CR 120 น้ำยาเช็ดโมลด์ชนิดน้ำ   ถัง 30 ลิตร
PLASLEASE 40 น้ำยาล้างสีกระบอกฉีด 1 ขวด กล่อง 1 โหล
PLASLEASE 40 CO น้ำยาล้างสกรู คราบไหม้จุดดำ 1 ขวด กล่อง 1 โหล

PLASLEASE 40 CO PLUS

 น้ำยาล้างสกรู ผสมผงขัด   กล่อง 1 โหล
PLASLEASE 43  เม็ดเรซิ่นล้างสีและจุดดำในสกรู   ถุง 25 กก. 
 LOX 470  สารนิเกิ้ลป้องกันการจับตายของน๊อต สกรู   1 ปอนด์ 
NZ 116 C   สารทองแดงป้องกันการจับตายของน๊อต และสกรูได้ถึง 1,100 C   1 ปอนด์ 
CT 25 เคมีภัณฑ์ล้างสนิมและเมือกในระบบน้ำเย็นของชิลเลอร์ทั้งระบบ
โดยไม่ต้องหยุดเครื่อง ในขณะเดียวกัน ทำให้ระบบน้ำเย็นสะเทิน
ไม่กัดกร่อนอันเนื่องมาจากสนิมและแบคทีเรียภายในท่อ
   ถัง 30 ลิตร