Go to Top

เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด

ชื่อผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ
BONDALL-EPOXY กาวอีพ๊อกซี่ ผสมคล้ายดินเหนียวแต่จะแข็งเหมือนหิน ใช้ปะอุดรูทุกทิศทาง ประหยัด ตัดตามปริมาณที่ต้องการใช้
BELT-GRIP 510 สเปรย์ใช้ทำความสะอาดยืดอายุและเพิ่มประสิทธิภาพสายพาน
MP-4611 ครีมขัดเงา ประกอบด้วยเม็ดขัดที่คมขึ้น มีส่วนผสมของโซลเว้นท์ที่ล้างคราบสกปรก กาว ออกไซด์ สนิม หมึก ยางมะตอยที่ฝังแน่น ใช้กับงานเหล็ก งานทองแดงได้ดี
ON-SPOT (ธรรมดา) ครีมล้างมือใช้ทำความสะอาดคราบน้ำมันสี, ยางมะตอยจากผิว พร้อมตัวยาถนอมผิว ผิวจะนุ่มหลังเช็ดด้วยกระดาษหรือล้างน้ำตาม
ON-SPOT SUPER

เป็น ON SPOT ที่ผสมสารเม็ดขัดช่วยให้ผิวที่หยาบเนียนขึ้น เม็ดขัดยังช่วยล้างคราบฝังลึก อยู่ตามลายมืด สี ยางมะตอย หมึก ให้ออกจากผัวได้โดยง่าย แล้วใช้ กระดาษเช็ดผิวจะขาวสะอาดและนุ่มขึ้น

ON-SPOT 8 DB

ครีมล้างมืดที่มีสารพาราพินที่ไม่เป็นอันตรายต่อผิว ล้างคราบหมึก กาว สี น้ำมัน ออกได้ง่าย

ON-SPOT 8 DS

ครียมล้างมือที่มีสารละลายไฮโดรคาร์บอนเข้มข้น ทำความสะอาดได้ล้ำลึกโดยเฉพาะ หมึก กาว สี คราบสกปรก น้ำมัน จารบี ได้เร็วขึ้น

TANIK

เคมีฆ่าเชื้อสนิมคือสนิมยังอยู่แต่ถูกเปลี่ยนสภาพเป็นอโนดิครัสคอนเวอร์เตอร์ ที่เฉื่อยต่ออากาศและความชื้น สามารถทาสีทับได้ ใช้กับโครงสร้างเครื่องจักร กรณีที่ไม่สามารถพ่นทรายหรือขัดสนิมออกได้หมด

SABIN-404

สเปรย์ลอกสีและปะเก็น

PEEL-OFF

ครีมเหมาะสำหรับใช้ลอกสีประเภทชิ้นงานที่ไม่สามารถถอดได้ เช่น โครงสร้าง ถังขนาดใหญ่ เป็นต้น

SABIN 303

สเปรย์หล่อลื่นซิลิโคน ชนิด FOOD GRADE ใส ไม่มีสารละลายผสม ใช้กับอุตสาหกรรมอาหาร

SABIN 305

สเปรย์ซิลิโคน ความข้นสูงถึง 5 เท่า ของสเปรย์ซิลิโคนธรรมดา ใสสะอาดไร้คราบ ทำหน้าที่ 2 อย่าง คือ ทำความสะอาดคราบสกปรกและหล่อลื่นในเวลาเดียวกัน โลหะและอโลหะไม่เหมาะสำหรับโลหะกับโลหะด้วยกัน

FREE FROZ

สเปรย์ช่วยในการถอดน๊อตและกัดสนิม