Go to Top

เคมีภัณฑ์งานสแตนเลสและอลูมิเนียม

ชื่อผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ
RECONDET เคมีล้างน้ำมันจากผิวอลูมิเนียมและโครเมี่ยม ทำให้สะอาดสดใส
ALU C-26 เคมีล้างออกไซด์ของอลูมิเนียมได้ดี นอกจากนี้ยังล้างคราบสกปรกบนผิวสแตนเลส ทำให้ดูสะอาดสดใส
SSCB-1 ทำความสะอาดผิวสแตนเลสทั่วไป 
SSCB-2  ทำความสะอาดผิวสแตนเลสทั่วไป และอลูมิเนียม
SSCB-3  น้ำยาทำความสะอาดผิวสแตนเลสทั่วไป 
SSCB-4 น้ำยาทำความสะอาดผิวสแตนเลส และล้างกระดาษกาว (สติ๊กเกอร์) ที่เกาะผิว