Go to Top

เคมีภัณฑ์สำหรับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

ภายนอกคอยล์เย็นคอยล์ร้อนที่สกปรก ต้องล้างน้ำ

ชื่อผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ
FINCLEAN-DE เคมีภัณฑ์ล้างคอยล์ที่สกปรกปานกลาง ราคาถูก (ต้องล้างน้ำ)
FINCLEAN T-20 เคมีภัณฑ์ล้างคอยล์ที่สกปรกมาก และมีสารป้องกันคอยล์ผุ (ต้องล้างน้ำ)
FINCLEAN-OW  เคมีภัณฑ์ล้างคอยล์ที่ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ให้อะไรมากกว่าความสะอาด
FINCLEAN-DAV เคมีภัณฑ์ล้างคอยล์ไม่ต้องล้างน้ำ

ภายนอกคอยล์เย็นที่สกปรกน้อย ต้องล้างน้ำ

ชื่อผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ
CARE A-8 เคมีล้างคอยล์เย็น ไม่ต้องล้างน้ำ ไร้ด่าง
CARE -24 เคมีภัณฑ์ล้างคอยล์เย็น ชนิดมีสารละลายช่วยล้าง กลิ่นหอม (ไม่ต้องล้างน้ำ
SABIN-333 สเปรย์ช่วยล้างคอยล์เย็นใช้สะดวก เหมาะใช้ในห้องรับแขก ห้องผู้ป่วย สะดวก ไม่เลอะเทอะ (ไม่ต้องล้างน้ำ)

ใช้กับถาดแอร์

ชื่อผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ
SLIME-OUT ก้อนทำลายกลิ่นอับเกิดจากรา, แบคทีเรีย ในถาดแอร์ อันเป็นสาเหตุของโรคแพ้อากาศ หอย หืด หวัด

ภายในคอยล์เย็น AHU และภายในท่อน้ำเย็น (ชิลเลอร์)

ชื่อผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ
CT-25 เคมีภัณฑ์ล้างสนิมและเมือก ในระบบน้ำเย็นของชิลเลอร์ทั้งระบบโดยไม่ต้องหยุดเครื่อง ขณะเดียวกันทำให้ระบบน้ำเย็นสะเทิน ไม่กัดกร่อนอันเนื่องมาจากสนิมและแบคทีเรียภายในท่อ
Z-OIL เคมีภัณฑ์ล้างเมือกและสนิมภายใน AHU โดยเฉพาะรับประกันไม่กัดทองแดงและอลูมิเนียมและเหล็ก ล้างหยุดเครื่อง
CT-03 เคมีป้องกันสนิม เมือก รา ในระบบชิลเลอร์